Termeni si conditii

Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.homeopatieclinica.ro sunt aplicabile pentru toţi utilizatorii. Utilizarea site-ului presupune acceptarea termenilor şi condiţiilor expuse în continuare. 

 1. Informaţii despre site

www.homeopatieclinica.ro este site-ul Asociatiei Romane de Homeopatie Clinice ( ARHC) şi este destinat asigurării unei mai mari transparenţe şi bunei înţelegeri a activităţii Asociatiei în legătură cu organizarea de evenimente în domeniul medico-sanitar.

www.homeopatieclinica.ro cuprinde informaţii despre educatia medicala in domeniul homeopatiei.

Site-ul www.homeopatieclinica.ro este proprietateaAsociatiei Romane de Homeopatie Clinica, cu sediul în Calea Dorobantilor nr 239, intrare B, etaj 4, sector 1,  municipiul Bucuresti.

 1. Proprietatea intelectuală

Conţinutul şi design-ul site-ului www.homeopatieclinica.ro sunt proprietatea Asociatiei Romane de Homeopatie Clinice ( ARHC)  şi sunt protejate prin legislaţia română în vigoare cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe. În cazul informaţiilor şi conţinutului postat de utilizatori înregistraţi sau terţe părţi ori parteneri pe site-ul nostru, dreptul de autor şi responsabilitatea asupra acestora aparţin în totalitate celor care au publicat acea informaţie.

În cazul conţinutului preluat de la parteneri pe baza acordurilor încheiate, acestea sunt identificate prin menţionarea numelui partenerului lângă textul sau imaginea respectivă.
Conţinutul site-ului se adresează utilizării dumneavoastră personale, iar acţiunile descrise mai jos sunt permise numai cu acordul scris al Asociatiei Romane de Homeopatie Clinice ( ARHC) :

 • îndepărtarea însemnelor care identifica dreptul de autor al Asociatiei Romane de Homeopatie Clinice ( ARHC) asupra conţinutului;
 • modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Asociatiei Romane de Homeopatie Clinice ( ARHC)
 • reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei, dacă scopul acestei activităţi este unul comercial.

Este interzisă orice utilizare a conţinutului site-ului nostru în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislaţia în vigoare. Cererile de utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de e-mail contact@arhc.ro

În condiţiile în care consideraţi că un anumit conţinut aflat pe site-ul www.homeopatieclinica.ro încalcă drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală, dreptul la viaţa privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteţi rugat să trimiteţi un email la contact@arhc.ro în care să semnalaţi aceste aspecte pentru a permite administratorilor site-ului să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile legale.

 1. Modificări ale conținutului site-ului şi ale termenilor şi condiţiilor de utilizare
  Asociatia Romana de Homeopatie Clinica îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge, în orice moment, porţiuni ale conţinutului site-ului www.homeopatieclinica.ro, fără o avertizare prealabilă.

Asociatia Romana de Homeopatie Clinica poate modifica termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului, fără a anunţa acest lucru anterior, în conţinutul site-ului.

Vă rugăm să recitiţi termenii şi condiţiile de utilizare de fiecare dată când accesaţi sau utilizaţi acest site. Continuarea utilizării site-ului după efectuarea acestor modificări presupune acceptarea în totalitate a acestor modificări.

4. Înregistrare, parole şi responsabilităţi

Navigarea pe site-u l www.homeopatieclinica.ro nu este condiţionata de înregistrarea vizitatorului cu nume de utilizator şi parolă in zona de informatii si conditionata de înregistrarea vizitatorului cu nume de utilizator şi parolă in zona destinata membrilor Asociatiei Romane de Homeopatie Clinica.

Pe site-ul www.homeopatieclinica.ro nu se vor colecta date cu caracter personal ori alte informații confidențiale (de exemplu, numerele de cont ori parole ale conturilor dumneavoastră).

Asociatia Romana de Homeopatie Clinica  nu este responsabila pentru daune directe sau indirecte sau orice prejudicii, inclusiv financiare, rezultate din accesul sau utilizarea site-ului www.homeopatieclinica.ro

Informaţiile din diversele sectiuni/pagini ale site-ului www.homeopatieclinica.ro sunt actualizate permanent, conținutul acestora având caracter informativ.

Asociatia Romana de Homeopatie Clinica  nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită inexactităţii unor informaţii publicate sau existente pe site. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă ca Asociatia Romana de Homeopatie Clinica să fie absolvită de orice răspundere.

Informaţiile oferite de Asociatia Romana de Homeopatie Clinica prin intermediul site-ului sunt exclusiv de natură generală, nu sunt în mod obligatoriu atotcuprinzătoare sau complete. În măsura în care utilizatorii doresc informații suplimentare despre cele afișate pe site pot contacta echipa Asociatiei Romane de Homeopatie Clinica la adresa de  e-mail.contact@arhc.ro sau la telelefonul 021.317.09.43

Informațiile de pe site-ul www.homeopatieclinica.ro pot conţine legături web spre alte site-uri deținute de Asociatia Romana de Homeopatie Clinica, dedicate organizării exclusive a unor evenimente în domeniul medico-sanitar.

Asociatia Romana de Homeopatie Clinica îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau, în mod excepțional, la întregul conţinut www.homeopatieclinica.ro

 1. Date cu caracter personal

Asociatia Romana de Homeopatie Clinica  respectă legislaţia română în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în speţă Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Asociatia Romana de Homeopatie Clinica  prelucrează date cu caracter personal precum: nume și prenume, localitate, e-mail, număr telefon, loc de muncă, profesie, funcție, în următoarele scopuri:

– promovare a produselor și serviciilor, marketing, publicitate, media, inclusiv pentru trimitere de newslettere care vor conține informații din domeniul medico-sanitar și/sau invitații la evenimente organizate de Asociatia Romana de Homeopatie Clinica  – organizare de evenimente în domeniul medico-sanitar.

Asociatia Romana de Homeopatie Clinica  prelucrează și date personale având funcție de identificare (CNP) exclusiv în scopul transmiterii acestora împreună cu alte date necesare, potrivit legii, în vederea acordării creditelor de educație medicală continuă cadrelor ce activează în domeniul medico-sanitar de către organizațiile profesionale abilitate în acest sens, ca urmare a participării la evenimentele organizate de Asociatia Romana de Homeopatie Clinica  . CNP-ul este prelucrat cu consimțământul cadrelor ce activează în domeniul medico-sanitar cu mențiunea că dacă acestea nu doresc prelucrarea acestei date cu caracter personal nu le vor putea fi acordate creditele de educație medicală continuă.

Asociatia Romana de Homeopatie Clinica  colectează date cu caracter personal:

 • direct, de la persoane fizice ce activează în medico-sanitar cu ocazia evenimentelor organizate de companie; codul numeric personal este colectat direct de la persoanele vizate, prin intermediul formularelor de înscriere la evenimentele organizate de Asociatia Romana de Homeopatie Clinica  , în vederea acordării creditelor de educație medicală continuă cadrelor ce activează în domeniul medico-sanitar;
 • indirect, din surse publice (de exemplu de pe site-ul Colegiului Medicilor Dentiști din România, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, etc.), în măsura în care sunt afișate pe aceste site-uri în scopul contactării persoanelor vizate (medici, asistenți medicali, medici dentiști, etc.).

Datele colectate cu ocazia participării la evenimentele organizate de Asociatia Romana de Homeopatie Clinica  vor fi dezvăluite organizațiilor profesionale, în vederea acordării creditelor de educație medicală continuă/educație farmaceutică continuă, cadrelor ce activează în domeniul medico-sanitar.

Următoarele date: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon vor permite Asociatia Romana de Homeopatie Clinica  să vă ţină la curent cu activitatea companiei și să vă invite la evenimentele organizate de aceasta.

Conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 beneficiaţi de: dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la adresa Calea Dorobantilor 239, intrarea B, etaj 4, sect 1, Bucuresti De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în străinătate.

Confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal

Asociatia Romana de Homeopatie Clinica  respectă şi garantează confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor colectate.

Asociatia Romana de Homeopatie Clinica  îşi asumă obligaţia de a aplica măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva: distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

 1. Mesaje comerciale nesolicitate

Asociatia Romana de Homeopatie Clinica  nu promoveaza SPAM-ul.

Pentru a vă putea oferi informații despre evenimentele organizate ori pentru a vă transmite invitații la acestea, Asociatia Romana de Homeopatie Clinica  vă poate contacta și prin e-mail, ocazie cu care vă va oferi posibilitatea abonării la newsletter-ul Asociatiei.
Asociatia Romana de Homeopatie Clinica  va ofera posibilitatea de a va dezabona în orice moment de la acest newsletter, atât printr-un link din fiecare newesletter trimis.

De asemenea, puteți opta pentru transmiterea unei solicitări în vederea ștergerii adresei dumneavoastră de e-mail din baza noastra de date.

Pentru orice probleme, inclusiv de natură tehnică, legate de mesaje trimise de Asociatia Romana de Homeopatie Clinica, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la contact@arhc.ro în vederea soluționării acestora.